I SER - terapi blir du bemött utifrån ett psykodynamiskt perspektiv. Det är vårt eget förslutna som påverkar och styr våra beteenden. Hur vi agerar, känner och tänker i våra liv.
Det förflutna återskapas i nuet i frorm av återkommande iscensättningar om det inte bearbetas.
I samtalsterapin använder jag mig av samtal, regression, visualisering och energy flow breating. Där  vi tittar på kropp, känsla, tanke och själ. Att hitta dina unika styrkor, det som är du. 

I samtalet sker läkning. Att få sätta ord på och möta sina känslor och tankar man burit och gömt inom sig. Att se vad dom har att säga dig och vill göra dig uppmärksam på är en läkning i sig. Tillsammans hittar vi nya sätt att se livet på, vad du vill och behöver för att kunna vara hela dig själv. I samtalet beslyser vi vårt inre barn, tittar på delpersonligheter och roller. 

Energy Flow Breathing- EFB 
Är en djup andnings teknik där man kommer i kontakt med sitt stängda inre och trängt undan.
Det är en metod som löser upp stress och spänningar i kroppen.
EFB börjar med en avslappning med hjälp av en guidad meditation.
Vi samtalar både före och efter hela förloppet. 

 

Regression där vi kommer i kontakt med förträngda minnen och känslor från vår barndom som ligger till grund för vårt sätt att se på oss själva och andra. Det är en kraftfull metod där du själv ser och upplever det som du här och nu behöver bli medveten om. Under en regression får du  kontakt med det omedvetna och ser det som en tillgång och en del av dig själv som innehåller viktig och användbar information